Медіа планування

це процес спрямований на вибір оптимальних для розміщення реклами медіа носіїв та розподіл між ними коштів рекламного бюджету, цей процес закінчується складанням медіа плану.

Головне завдання медіа плану – отримання максимального ефекту від витрат на рекламну кампаніюМедіапланування – це не тільки точний вибір саме тих видів реклами, які дійсно виявляться ефективними, це насамперед, вміння потрапити у «цільову аудиторію».

Медіа-план – це ціле маркетингове дослідження на тему «Ваш товар і його споживач». Хто він такий? Де він живе? Ким він працює? Які його інтереси, що він слухає і читає, які передачі дивиться? Які вигоди він отримає при використанні товару? Що зробить його Вашим щирим прихильником?

І, найголовніше, які засоби донесення інформації використовувати, щоб швидко, доступно і недорого пояснити споживачеві про Ваш товар чи послугу. В результаті створюється медіа план, в якому представлені найбільш ефективні засоби реклами в рамках бюджету замовника.

Що таке медіа план?

Медіа-план – це документ, в якому відображаються наступні параметри:

 • Розподіл виходів на обраних носіях;
 • Формати розміщення рекламних повідомлень;
 • Кількість виходів;
 • Місце розміщення рекламних повідомлень;
 • Дати і час виходів;
 • Ціни та знижки на розміщення для кожного носія;
 • Загальна вартість розміщення.

Цілі та завдання медіа-планування

При розробці медіа плану вирішуються завдання, спрямовані на виконання поставлених цілей. Вибираються носії, місце і час розміщення реклами, що дозволяють охопити необхідну кількість цільової аудиторії. Для кожного носія будується окремий графік розміщення реклами.

Медіа стратегія

Кращий результат можливий при грамотній медіа стратегії – комплексному виборі рекламо носіїв, частоти, інтенсивності, розміру і часу реклами.
Вибір тієї чи іншої медіа стратегії повинен бути обгрунтований, тому в медіа плані ми наводимо причини вибору того чи іншого рекламного носія з урахуванням наступних показників:

 • охоплення цільової аудиторії;
 • забезпечення необхідної частоти;
 • швидкість акумуляції цільової аудиторії;
 • контрольованість демонстрації реклами;
 • якість сприйняття інформації;
 • цінність ЗМІ;
 • конкурентна політика;
 • правові обмеження;
 • вартість розміщення реклами.

Графік

В рамках встановлених для кампанії термінів ми вибираємо час розміщення реклами: дати, години та хвилини.
Час розміщення вибирають наші фахівці відповідно до специфіки продажів товару (послуги), особливостями сприйняття реклами цільовою аудиторією, а також специфікою того чи іншого рекламного носія.

У графіку ми наводимо:

 • назва носіїв;
 • кількість цільової аудиторії;
 • графік розміщення по датах;
 • графік розміщення по днях тижня;
 • графік розміщення за часом доби;
 • розмір повідомлень;
 • вартість повідомлень;
 • загальна кількість повідомлень;
 • загальна вартість кампанії;
 • загальна кількість контактів;
 • вартість контактів з цільовою аудиторією (CPT);
 • рейтинг носіїв;
 • рейтинг передачі;
 • загальний сукупний рейтинг (GRP);
 • інше.

Оптимізація медіа плану

Після того як підготовлений перший варіант медіа плану, ми обов’язково проводимо його оптимізацію, чи відповідає він встановленим цілям і задачам. Можливо, вдасться підвищити рекламну ефективність, змінюючи кількість виходів, розмір реклами. До того ж одних і тих же показників охоплення та частоти нерідко можна домогтися різними способами.

Реалізація медіа плану

З повністю готовим медіа планом працюють наші фахівці з розміщення реклами, а також партнерські організації рекламного простору.

Аналіз реалізованого медіа плану

Після реалізації медіа плану ми надаємо клієнту медіа звіт, в якому документально фіксуються факти виходу рекламних повідомлень. Це можуть бути:

– Ефірні довідки з телеканалів і радіостанцій про вихід рекламних повідомлень;

– Екземпляри друкованих носіїв з розміщеною в них рекламою (газети, журнали та інша друкована продукція);

– Фотографії об’єктів транзитної реклами із зазначенням дати зйомки, довідки власників об’єктів (щитів, вагонів і так далі) з термінами початку і кінця розміщення реклами;

– Інші документи, що підтверджують розміщення реклами відповідно до плану.

Також в медіа звіт входить аналіз здійсненої рекламної кампанії (post campaign), що оцінює, наскільки вдалося реалізувати заплановані цілі і завдання і яка ефективність розміщення.

Після завершення роботи над медіа планом, визначаються, відповідно до концепції рекламної кампанії, вимоги до виготовлення оголошень, роликів, макетів інших рекламних продуктів, які будуть розміщені в обраних друкованих, ефірних ЗМІ та інших рекламних носіях.

Розкажіть нам про свій проект